Školení trenérů žactva (TŽ) a trenérů přípravky (TAP)

Aktuality hlavní

Baví vás práce s dětmi a rádi byste se aktivně podíleli na jejich sportovní přípravě a vedli je k lásce ke sportu? AK SSK Vítkovice pořádá školení trenérů žactva (TŽ) a trenérů atletických přípravek (TAP). Získejte tak potřebnou kvalifikaci a rozšiřte naše trenérské řady.

Termín školení TŽ: 1. část : 29.4. – 1.5. 2022 | 2. část : 6.5. - 8.5. 2022 (Podmínka účasti: dovršení věku 18 let a členství v atletickém klubu ČAS, cena 2 500,- Kč)
Výstup: zkušební požadavky: prakt.ukázky kontrol.cviků,pís.příprava na tréninkovou jednotku mladšího a staršího žactva, písemný test (dle požadavku ČAS).
Na základě úspěšného absolvování školení budete zařazení do registru trenérů ČASu.

Termín školení TAP: 30.4. – 1.5.2022 (Podmínka účasti: dovršení věku 18 let a členství v atletickém klubu ČAS, cena 1 500,- Kč)
Výstup : zkušební požadavky: praktická ukázka kontrolních cviků, písemná příprava na TJ přípravky, písemný test daný ČASem na základě úspěšného absolvování školení budou všichni účastníci zařazeni do registru trenérů ČAS.

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře na ČAS na adrese: http//registr.atletika.cz/TriningRegistration/Coaches


Případné dotazy zodpoví telefonicky (je to operativnější ) vedoucí školení PhDr. D. Vandrolová, CSc. Tel.777341916

Vytisknout