Image

O ŠKOLE

Atletický klub SSK Vítkovice je dlouholetým partnerem Sportovního gymnázia Ostrava. Sportovní gymnázium Ostrava tvoří součást systému péče o talentovanou mládež. Patří do soustavy speciálních škol v ČR, které umožňují skloubit povinnosti při přípravě na vysokoškolské studium s rozvojem sportovního talentu pomocí efektivního tréninku. S profilací sportů oborů sportovní přípravy – atletika, basketbal, cyklistika, moderní a sportovní gymnastika, judo, plavání a volejbal – je jedinou pro celý Moravskoslezský kraj.

Od 1. 1. 2004 nese Sportovní gymnázium v Ostravě čestný název Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových propůjčený se souhlasem paní Dany Zátopkové a MŠMT na základě dlouhodobě vynikajících sportovních výsledků žáků SG.

 SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA

Atletika je na Sportovním gymnáziu již od založení jako kmenový sport číslo jedna. Trénink na Sportovním gymnáziu Ostrava je zajišťován trenéry SG. U kmenového sportu "Atletika" sportovní přípravu zajišťují převážně trenéři Atletického klubu SSK Vítkovice. Studenti oborů sportovní přípravy trénují pod jejich vedením v rámci předmětu Sportovní příprava. Tréninkové jednotky absolvují jak během dopoledne, tak i odpoledne. Pro samotné tréninky jsou využívány sportoviště v rámci školního areálu (tělocvična, posilovna, aerobní posilovna), sportovní hala na Plzeňské ulici, sportoviště jednotlivých klubů, za které studenti nastupují v mistrovských soutěžích a také víceúčelový sportovní areál přímo v sousedství školy. Součástí sportovního areálu SG je také workoutové hřiště pro posilování a zpevňování vlastního těla.

ATLETICKÁ HALA

14. ledna 2016 byla v Ostravě-Zábřehu v těsném sousedství Ostrava arény otevřena atletická hala splňující mezinárodní parametry. Ta umožní kvalitnější atletickou přípravu našich studentů oborů sportovní přípravy, kterou do této doby v zimních měsících zajišťoval pouze atletický tunel. Hala se tak stala součástí celého sportovního komplexu v Ostravě, umožňující pořádání významných sportovních událostí.

 

Image
Image

ZDRAVÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Sportovní gymnázium spolupracuje při provádění preventivních funkčních sportovních prohlídek našich žáků oboru sportovní příprava s Klinikou sportovní medicíny . Klinika sportovní medicíny je moderní zdravotnické zařízení poskytující komplexní služby v oblasti sportovní medicíny.

Klinika sportovní medicíny vznikla v roce 2007 za účelem eliminace rizika náhlého úmrtí spojeného se srdečním onemocněním, jak vrozeným, tak získaným během života a to nejen u profesionálních sportovců, ale také u široké veřejnosti. Jistě se každému vybaví náhlá úmrtí mladých trénovaných fotbalistů, či hokejistů během zápasu. Podstoupením vyšetření jsou tyto rizika diagnostikována a následně je zajištěna jejich efektivní léčba v jednom ze špičkových kardiocenter na Moravě (Třinec, Ostrava, Olomouc, Brno).

Vyšetření neslouží pouze k identifikaci rizik, ale také ke zjištění fyzických předpokladů a následnému doporučení směřujícímu ke zvyšování výkonnosti. Klinika sportovní medicíny úzce spolupracuje se specializovanými fitness centry a kondičními trenéry, kteří na základě výsledků navrhnou efektivní tréninkový plán s cílem zlepšit výkonnost.

Na severní a ve střední Moravě je Klinika sportovní medicíny jediné takto vybavené pracoviště.

NEJLEPŠÍ ABSOLVENTI A ŽÁCI

Jaroslav Bába
Denisa Ščerbová-Rosolová
Kateřina Cachová
Nikol Tabačková
Nikola Ogrodníková
Adam Ptáček
Jan Kudlička
Kateřina Baďurová-Janků

Image

HLEDÁTE PRO SVÉ DÍTĚ KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ?
U NÁS NAVÍC S PODPOROU SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY.